Selecteer een pagina

Opdrachten

 • Adviseur Transitieteam Beschermd Thuis
 • interim landelijk projectleider onafhankelijke cliëntondersteuning – WLZ  – Adviespunt Zorgbelang
 • coördinator gebiedsateliers provincie Overijssel
 • regio-adviseur voor de keten sociaal domein – zorg – veiligheid in opdracht van ministeries en VNG
 • coach Jeugd vertrouwenspersonen
 • projectleider landelijke uitrol Crisiskaart – schakelteam personen met verward gedrag
 • strategisch adviseur Evergreen-ggz
 • Interim manager Sociaal Domein gemeente Overbetuwe
 • coach jong professionals gemeente
 • Voorzitter Stichting Administratie Kantoor
 • Visievorming rol gemeente in samenlevingsopbouw
 • Kwartiermaker onafhankelijke cliëntondersteuning Zorgbelang (landelijk)
 • Organisator bijeenkomsten ‘verdieping leiderschap’
 • Onderzoek samenwerking zorginstelling en commerciële partij
 • Transitiemanager Sociaal Domein Gemeente Overbetuwe
 • Adviseur organisatie inrichting Bijzonder Jeugdwerk Brabant

rode driehoek.. Birgitta de Leeuw ….(06) 55 88 03 27 ….birgitta@deslijpsteen.nl

…..icon_linkedin

Het lijkt altijd onmogelijk. Tot het is verwezenlijkt. Nelson Mandela